David Javorský

DAVID JAVORSKÝ – Štúdium absolvoval na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove v odbore maľba. Doktorandský stupeň na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Je členom audiovizuálneho zoskupenia „Myši na poli“

Vybrané práce

Dotyk Transcendentna

Audio-vizuálna tvorba

Ateliér Javorskí

Lazovná 50

974 01 Banská Bystrica

SLOVAKIA

2022 © ATELIÉR JAVORSKÍ