David Javorský

Maľba, kresba, grafika, scénografia & hudba

Štúdium absolvoval na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove v odbore maľba. Doktorandský stupeň na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Je členom audiovizuálneho zoskupenia „Myši na poli“(autorská dvojica David Javorský a Jakub Mudrák) v ktorom spieva, hrá na klávesoch a trúbke a vytvára scénografiu. Vo svojej práci sa aktívne venuje maliarskemu médiu, kresbe, grafickým technikám, animácii scénografii a hudbe.

TBA

Ateliér Javorskí

Lazovná 50

974 01 Banská Bystrica

SLOVAKIA

2022 © ATELIÉR JAVORSKÍ