MARTA

Absolventka Akademie Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2013) v Ateliéry maľby Prof.ASP.Zbigniewa Sprychy. V roku 2013 začala doktorandské štúdium na Univerzite v Tešíne. V jej tvorbe je dominantná figúra, autoportréty a expresívny prejav spojený s tichým pozorovaním reality a neúnavným hľadaním svojho osobitého jazyka.

2022 © ATELIÉR JAVORSKÍ